chakra

Sri Satyanarayana Swamy Temple

Connecticut Valley Hindu Temple Society

shankhu
CVHTS Tariff of Services (Effective April 2015)
Services At Temple At Home Scheduled Days
Abhishekham – Moolamurthy
Satyanarayana/Venkateswara/Ganapathi/Siva
$201 $51
Abhishekham – Durga/Murugan/Navagraha $101 $51
Ekadashavara Rudhrabhishekam $251
Ashtothara Archana $11
Special Archana/Jain Pooja $21
Sahasranama Archana $51
Trishati Archana $31
Chandi Homam $251 $301
Navagraha/ all other Homams $151 $201 $51
Kalyanotsavam $251
Sathyanarayana Pooja $116 $161 $51
Shanthi Pooja $101 $151
Vehicle Pooja $31

 

Samskaras (Holy rituals) At Temple At Home
Punyaham/Punyahavachanam $75 $151
Punyaham/Punyahavachanam & Namakaranam $101 $151
Annaprasanam $51 $151
Hair Offering $51 $151
Auyshya pooja/homam $151 $201
Vidhyarambam/Aksharabyasam $51 $151
Upanayanam $201 $251
Engagement Ceremony $101 $151
Wedding $251
Seemantha Homam $201 $251
Shashti-abdi/Shathabhishekam (60th/80th birthday) (also for 70th) $251 $301
Bhoomi Pooja $151
Gruhapravesham $201

 

Karmas At Temple At Home
Last Rites $151
Karmas: 10th,11th,12th,13th day
(charges are per day)
$151
Shantipath $101 $151
Shraddam Annual/Homam $101 $151
Tarpanam $51 $151
Hiranya Shraddam $51 $151